Zelená energetika

V oblasti rozvoje obnovitelných zdrojů a společenské potřeby snižovaní ekologické zátěže a ochrany životního prostředí zajišťujeme jak inženýring spojený s výstavbou ekologických zdrojů energie tak jednotlivé komponenty pro výstavbu.

 Zajišťujeme:

  • posouzení Vašeho záměru včetně ekonomické analýzy;
  • výběr a návrh nejvhodnější technologie;
  • zajištění projektové dokumentace elektrárny;
  • dodávka kompletní technologie a montáže daného zařízení (FV moduly, měniče, nosné konstrukce, přepěťové ochrany, kabeláže aj.);
  • zajištění konečné revize a uvedení systému do provozu.

 abot

magnetonbuzulukcztatrazetoreolaabottyntech